Bộ chuyển nguồn tự động ATS

ATS 3P 1000A 63%
ATS 3P 1000A
ATS 3P 1000A

48,322,000₫

130,600,000₫

ATS 3P 1000A

ATS 3P 1250A 63%
ATS 3P 1250A
ATS 3P 1250A

58,201,000₫

157,300,000₫

ATS 3P 1250A

ATS 3P 1600A 63%
ATS 3P 1600A
ATS 3P 1600A

72,705,000₫

196,500,000₫

ATS 3P 1600A

ATS 3P 160A 63%
ATS 3P 160A
ATS 3P 160A

14,707,500₫

39,750,000₫

ATS 3P 160A

ATS 3P 2000A 63%
ATS 3P 2000A
ATS 3P 2000A

97,402,500₫

263,250,000₫

ATS 3P 2000A

ATS 3P 2500A 63%
ATS 3P 2500A
ATS 3P 2500A

109,483,000₫

295,900,000₫

ATS 3P 2500A

Đồng hồ đa năng SOCOMEC

Đồng hồ đa năng Diris A20 63%
Đồng hồ đa năng Diris A20
Đồng hồ đa năng Diris A20

3,108,000₫

8,400,000₫

Đồng hồ đa năng Diris A20

Đồng hồ đa năng Diris A20 + RS485 63%
Đồng hồ đa năng Diris A20 + RS485
Đồng hồ đa năng Diris A20 + RS485

4,107,000₫

11,100,000₫

Đồng hồ đa năng Diris A20 + RS485

Đồng hồ đa năng Diris A40 63%
Đồng hồ đa năng Diris A40
Đồng hồ đa năng Diris A40

4,255,000₫

11,500,000₫

Đồng hồ đa năng Diris A40

Đồng hồ đa năng Diris A40 + RS485 63%
Đồng hồ đa năng Diris A40 + RS485
Đồng hồ đa năng Diris A40 + RS485

5,365,000₫

14,500,000₫

Đồng hồ đa năng Diris A40 + RS485

Đồng hồ đa năng Multis L20 63%
Đồng hồ đa năng Multis L20
Đồng hồ đa năng Multis L20

1,554,000₫

4,200,000₫

Đồng hồ đa năng Multis L20

Đồng hồ đa năng Multis L40 63%
Đồng hồ đa năng Multis L40
Đồng hồ đa năng Multis L40

2,664,000₫

7,200,000₫

Đồng hồ đa năng Multis L40

Bộ chuyển nguồn bằng tay MTS

MTS 3P 1000A SIRCOVER 63%
MTS 3P 1000A SIRCOVER
MTS 3P 1000A SIRCOVER

22,962,200₫

62,060,000₫

MTS 3P 1000A SIRCOVER

MTS 3P 1250A SIRCOVER 63%
MTS 3P 1250A SIRCOVER
MTS 3P 1250A SIRCOVER

27,639,000₫

74,700,000₫

MTS 3P 1250A SIRCOVER

MTS 3P 125A SIRCOVER 63%
MTS 3P 125A SIRCOVER
MTS 3P 125A SIRCOVER

3,848,000₫

10,400,000₫

MTS 3P 125A SIRCOVER

MTS 3P 1600A SIRCOVER 63%
MTS 3P 1600A SIRCOVER
MTS 3P 1600A SIRCOVER

41,625,000₫

112,500,000₫

MTS 3P 1600A SIRCOVER

MTS 3P 160A SIRCOVER 63%
MTS 3P 160A SIRCOVER
MTS 3P 160A SIRCOVER

4,473,300₫

12,090,000₫

MTS 3P 160A SIRCOVER

MTS 3P 2000A SIRCOVER 63%
MTS 3P 2000A SIRCOVER
MTS 3P 2000A SIRCOVER

63,344,000₫

171,200,000₫

MTS 3P 2000A SIRCOVER

MTS 3P 2500A SIRCOVER 63%
MTS 3P 2500A SIRCOVER
MTS 3P 2500A SIRCOVER

71,854,000₫

194,200,000₫

MTS 3P 2500A SIRCOVER

MTS 3P 250A SIRCOVER 63%
MTS 3P 250A SIRCOVER
MTS 3P 250A SIRCOVER

5,994,000₫

16,200,000₫

MTS 3P 250A SIRCOVER

MTS 3P 3200A SIRCOVER 63%
MTS 3P 3200A SIRCOVER
MTS 3P 3200A SIRCOVER

77,922,000₫

210,600,000₫

MTS 3P 3200A SIRCOVER

MTS 3P 400A SIRCOVER 63%
MTS 3P 400A SIRCOVER
MTS 3P 400A SIRCOVER

6,734,000₫

18,200,000₫

MTS 3P 400A SIRCOVER

MTS 3P 630A SIRCOVER 63%
MTS 3P 630A SIRCOVER
MTS 3P 630A SIRCOVER

12,025,000₫

32,500,000₫

MTS 3P 630A SIRCOVER

MTS 3P 800A SIRCOVER 63%
MTS 3P 800A SIRCOVER
MTS 3P 800A SIRCOVER

20,368,500₫

55,050,000₫

MTS 3P 800A SIRCOVER

MTS 4P 1000A SIRCOVER 63%
MTS 4P 1000A SIRCOVER
MTS 4P 1000A SIRCOVER

23,902,000₫

64,600,000₫

MTS 4P 1000A SIRCOVER

MTS 4P 1250A SIRCOVER 63%
MTS 4P 1250A SIRCOVER
MTS 4P 1250A SIRCOVER

30,673,000₫

82,900,000₫

MTS 4P 1250A SIRCOVER

MTS 4P 125A SIRCOVER 63%
MTS 4P 125A SIRCOVER
MTS 4P 125A SIRCOVER

4,317,900₫

11,670,000₫

MTS 4P 125A SIRCOVER