DK1: 0927 230 230 - KD2: 0707074000 - Kỹ thuật: 0967079168

Tìm theo

Sắp xếp theo:
 • 5,484,200₫
  Giá Gốc: 16,130,000₫
  5,484,200₫
  Giá Gốc: 16,130,000₫
  Bộ chuyển nguồn tự động và bằng tay ATS 4P 40AMã sản phẩm: 9503 4004Có 3 vị trí: vị trí I (nguồn 1), vị trí O (off), vị trí II (nguồn 2).Sản xuất bởi hãng Socomec/ Pháp.Cung cấp CO/CQ và tài liệu kỹ thuật ( xem catalogue Socomec ).Tư vấn lắp đặt miễn phí.-------------------------Tủ điện ATS...
  icon Khuyến mại
 • 5,831,000₫
  Giá Gốc: 17,150,000₫
  5,831,000₫
  Giá Gốc: 17,150,000₫
  Bộ chuyển nguồn tự động và bằng tay ATS 4P 63A.Mã sản phẩm: 9503 4006Có 3 vị trí: vị trí I (nguồn 1), vị trí O (off), vị trí II (nguồn 2).Sản xuất bởi hãng Socomec/ Pháp.Cung cấp CO/CQ và tài liệu kỹ thuật ( xem catalogue Socomec ).Tư vấn lắp đặt miễn phí.-------------------------Tủ điện ATS 4P...
  icon Khuyến mại
 • 6,188,000₫
  Giá Gốc: 18,200,000₫
  6,188,000₫
  Giá Gốc: 18,200,000₫
  Bộ chuyển nguồn tự động và bằng tay ATS 4P 80A.Mã sản phẩm: 9503 4008Có 3 vị trí: vị trí I (nguồn 1), vị trí O (off), vị trí II (nguồn 2).Sản xuất bởi hãng Socomec/ Pháp.Cung cấp CO/CQ và tài liệu kỹ thuật ( xem catalogue Socomec ).Tư vấn lắp đặt miễn phí.-------------------------Tủ điện ATS 4P...
  icon Khuyến mại
 • 6,630,000₫
  Giá Gốc: 19,500,000₫
  6,630,000₫
  Giá Gốc: 19,500,000₫
  Bộ chuyển nguồn tự động và bằng tay ATS 4P 100A.Mã sản phẩm: 9503 4010Có 3 vị trí: vị trí I (nguồn 1), vị trí O (off), vị trí II (nguồn 2).Sản xuất bởi hãng Socomec/ Pháp.Cung cấp CO/CQ và tài liệu kỹ thuật ( xem catalogue Socomec ).Tư vấn lắp đặt miễn phí.-------------------------Tủ điện ATS 4P...
  icon Khuyến mại
 • 7,310,000₫
  Giá Gốc: 21,500,000₫
  7,310,000₫
  Giá Gốc: 21,500,000₫
  Bộ chuyển nguồn tự động và bằng tay ATS 4P 125A.Mã sản phẩm: 9503 4012Có 3 vị trí: vị trí I (nguồn 1), vị trí O (off), vị trí II (nguồn 2).Sản xuất bởi hãng Socomec/ Pháp.Cung cấp CO/CQ và tài liệu kỹ thuật ( xem catalogue Socomec ).Tư vấn lắp đặt miễn phí.-------------------------Tủ điện ATS 4P...
  icon Khuyến mại
 • 13,940,000₫
  Giá Gốc: 41,000,000₫
  13,940,000₫
  Giá Gốc: 41,000,000₫
  Bộ chuyển nguồn tự động và bằng tay ATS 4P 160A.Mã sản phẩm: 9523 4016Có 3 vị trí: vị trí I (nguồn 1), vị trí O (off), vị trí II (nguồn 2).Sản xuất bởi hãng Socomec/ Pháp.Cung cấp CO/CQ và tài liệu kỹ thuật ( xem catalogue Socomec ).Tư vấn lắp đặt miễn phí.-------------------------Tủ điện ATS...
  icon Khuyến mại
 • 17,170,000₫
  Giá Gốc: 50,500,000₫
  17,170,000₫
  Giá Gốc: 50,500,000₫
  Bộ chuyển nguồn tự động và bằng tay ATS 4P 250A.Mã sản phẩm: 9523 4025Có 3 vị trí: vị trí I (nguồn 1), vị trí O (off), vị trí II (nguồn 2).Sản xuất bởi hãng Socomec/ Pháp.Cung cấp CO/CQ và tài liệu kỹ thuật ( xem catalogue Socomec ).Tư vấn lắp đặt miễn phí.-------------------------Tủ điện ATS...
  icon Khuyến mại
 • 24,004,000₫
  Giá Gốc: 70,600,000₫
  24,004,000₫
  Giá Gốc: 70,600,000₫
  Bộ chuyển nguồn tự động và bằng tay ATS 4P 400A.Mã sản phẩm: 9523 4040Có 3 vị trí: vị trí I (nguồn 1), vị trí O (off), vị trí II (nguồn 2).Sản xuất bởi hãng Socomec/ Pháp.Cung cấp CO/CQ và tài liệu kỹ thuật ( xem catalogue Socomec ).Tư vấn lắp đặt miễn phí.-------------------------Tủ điện ATS...
  icon Khuyến mại
 • 29,291,000₫
  Giá Gốc: 86,150,000₫
  29,291,000₫
  Giá Gốc: 86,150,000₫
  Bộ chuyển nguồn tự động và bằng tay ATS 4P 630A.Mã sản phẩm: 9523 4063Có 3 vị trí: vị trí I (nguồn 1), vị trí O (off), vị trí II (nguồn 2).Sản xuất bởi hãng Socomec/ Pháp.Cung cấp CO/CQ và tài liệu kỹ thuật ( xem catalogue Socomec ).Tư vấn lắp đặt miễn phí.-------------------------Tủ điện ATS...
  icon Khuyến mại
 • 43,928,000₫
  Giá Gốc: 129,200,000₫
  43,928,000₫
  Giá Gốc: 129,200,000₫
  Bộ chuyển nguồn tự động và bằng tay ATS 4P 800A.Mã sản phẩm: 9523 4080Có 3 vị trí: vị trí I (nguồn 1), vị trí O (off), vị trí II (nguồn 2).Sản xuất bởi hãng Socomec/ Pháp.Cung cấp CO/CQ và tài liệu kỹ thuật ( xem catalogue Socomec ).Tư vấn lắp đặt miễn phí.-------------------------Tủ điện ATS...
  icon Khuyến mại
 • 48,042,000₫
  Giá Gốc: 141,300,000₫
  48,042,000₫
  Giá Gốc: 141,300,000₫
  Bộ chuyển nguồn tự động và bằng tay ATS 4P 1000A.Mã sản phẩm: 9523 4100Có 3 vị trí: vị trí I (nguồn 1), vị trí O (off), vị trí II (nguồn 2).Sản xuất bởi hãng Socomec/ Pháp.Cung cấp CO/CQ và tài liệu kỹ thuật ( xem catalogue Socomec ).Tư vấn lắp đặt miễn phí.-------------------------Tủ điện ATS...
  icon Khuyến mại
 • 55,250,000₫
  Giá Gốc: 162,500,000₫
  55,250,000₫
  Giá Gốc: 162,500,000₫
  Bộ chuyển nguồn tự động và bằng tay ATS 4P 1250A.Mã sản phẩm: 9523 4120Có 3 vị trí: vị trí I (nguồn 1), vị trí O (off), vị trí II (nguồn 2).Sản xuất bởi hãng Socomec/ Pháp.Cung cấp CO/CQ và tài liệu kỹ thuật ( xem catalogue Socomec ).Tư vấn lắp đặt miễn phí.-------------------------Tủ điện ATS...
  icon Khuyến mại
 • 67,490,000₫
  Giá Gốc: 198,500,000₫
  67,490,000₫
  Giá Gốc: 198,500,000₫
  Bộ chuyển nguồn tự động và bằng tay ATS 4P 1600A.Mã sản phẩm: 9523 4160Có 3 vị trí: vị trí I (nguồn 1), vị trí O (off), vị trí II (nguồn 2).Sản xuất bởi hãng Socomec/ Pháp.Cung cấp CO/CQ và tài liệu kỹ thuật ( xem catalogue Socomec ).Tư vấn lắp đặt miễn phí.-------------------------Tủ điện ATS...
  icon Khuyến mại
 • 97,852,000₫
  Giá Gốc: 287,800,000₫
  97,852,000₫
  Giá Gốc: 287,800,000₫
  Bộ chuyển nguồn tự động và bằng tay ATS 4P 2000A.Mã sản phẩm: 9523 4200Có 3 vị trí: vị trí I (nguồn 1), vị trí O (off), vị trí II (nguồn 2).Sản xuất bởi hãng Socomec/ Pháp.Cung cấp CO/CQ và tài liệu kỹ thuật ( xem catalogue Socomec ).Tư vấn lắp đặt miễn phí.-------------------------Tủ điện ATS...
  icon Khuyến mại
 • 103,326,000₫
  Giá Gốc: 303,900,000₫
  103,326,000₫
  Giá Gốc: 303,900,000₫
  Bộ chuyển nguồn tự động và bằng tay ATS 4P 2500A.Mã sản phẩm: 9523 4250Có 3 vị trí: vị trí I (nguồn 1), vị trí O (off), vị trí II (nguồn 2).Sản xuất bởi hãng Socomec/ Pháp.Cung cấp CO/CQ và tài liệu kỹ thuật ( xem catalogue Socomec ).Tư vấn lắp đặt miễn phí.-------------------------Tủ điện ATS...
  icon Khuyến mại