DK1: 0927 230 230 - KD2: 0707074000 - Kỹ thuật: 0967079168

Tìm theo

Sắp xếp theo:
 • 44,404,000₫
  Giá Gốc: 130,600,000₫
  44,404,000₫
  Giá Gốc: 130,600,000₫
  Bộ chuyển nguồn tự động và bằng tay ATS 3P 1000A.Mã sản phẩm: 9523 3100Có 3 vị trí: vị trí I (nguồn 1), vị trí O (off), vị trí II (nguồn 2).Sản xuất bởi hãng SocomecCung cấp CO/CQ và tài liệu kỹ thuật ( xem catalogue Socomec ).Tư vấn lắp đặt miễn phí.-------------------------Tủ điện ATS 3P...
  icon Khuyến mại
 • 53,482,000₫
  Giá Gốc: 157,300,000₫
  53,482,000₫
  Giá Gốc: 157,300,000₫
  Bộ chuyển nguồn tự động và bằng tay ATS 3P 1250A.Mã sản phẩm: 9523 3120Có 3 vị trí: vị trí I (nguồn 1), vị trí O (off), vị trí II (nguồn 2).Sản xuất bởi hãng Socomec/ Pháp.Cung cấp CO/CQ và tài liệu kỹ thuật ( xem catalogue Socomec ).Tư vấn lắp đặt miễn phí.-------------------------Tủ điện ATS...
  icon Khuyến mại
 • 66,810,000₫
  Giá Gốc: 196,500,000₫
  66,810,000₫
  Giá Gốc: 196,500,000₫
  Bộ chuyển nguồn tự động và bằng tay ATS 3P 1600A.Mã sản phẩm: 9523 3160Có 3 vị trí: vị trí I (nguồn 1), vị trí O (off), vị trí II (nguồn 2).Sản xuất bởi hãng Socomec/ Pháp.Cung cấp CO/CQ và tài liệu kỹ thuật ( xem catalogue Socomec ).Tư vấn lắp đặt miễn phí.-------------------------Tủ điện ATS...
  icon Khuyến mại
 • 13,515,000₫
  Giá Gốc: 39,750,000₫
  13,515,000₫
  Giá Gốc: 39,750,000₫
  Bộ chuyển nguồn tự động và bằng tay ATS 3P 160A.Mã sản phẩm: 9523 3016Có 3 vị trí: vị trí I (nguồn 1), vị trí O (off), vị trí II (nguồn 2).Sản xuất bởi hãng Socomec/ Pháp.Cung cấp CO/CQ và tài liệu kỹ thuật ( xem catalogue Socomec ).Tư vấn lắp đặt miễn phí.-------------------------Tủ điện ATS...
  icon Khuyến mại
 • 89,505,000₫
  Giá Gốc: 263,250,000₫
  89,505,000₫
  Giá Gốc: 263,250,000₫
  Bộ chuyển nguồn tự động và bằng tay ATS 3P 2000A.Mã sản phẩm: 9523 3200Có 3 vị trí: vị trí I (nguồn 1), vị trí O (off), vị trí II (nguồn 2).Sản xuất bởi hãng Socomec/ Pháp.Cung cấp CO/CQ và tài liệu kỹ thuật ( xem catalogue Socomec ).Tư vấn lắp đặt miễn phí.-------------------------Tủ điện ATS...
  icon Khuyến mại
 • 100,606,000₫
  Giá Gốc: 295,900,000₫
  100,606,000₫
  Giá Gốc: 295,900,000₫
  Bộ chuyển nguồn tự động và bằng tay ATS 3P 2500A.Mã sản phẩm: 9523 3250Có 3 vị trí: vị trí I (nguồn 1), vị trí O (off), vị trí II (nguồn 2).Sản xuất bởi hãng Socomec/ Pháp.Cung cấp CO/CQ và tài liệu kỹ thuật.Tư vấn lắp đặt miễn phí.-------------------------Tủ điện ATS 3P 2500A trọn gói giá...
  icon Khuyến mại
 • 17,068,000₫
  Giá Gốc: 50,200,000₫
  17,068,000₫
  Giá Gốc: 50,200,000₫
  Bộ chuyển nguồn tự động và bằng tay ATS 3P 250A.Mã sản phẩm: 9523 3025Có 3 vị trí: vị trí I (nguồn 1), vị trí O (off), vị trí II (nguồn 2).Sản xuất bởi hãng Socomec/ Pháp.Cung cấp CO/CQ và tài liệu kỹ thuật ( xem catalogue Socomec ).Tư vấn lắp đặt miễn phí.-------------------------Tủ điện ATS...
  icon Khuyến mại
 • 116,450,000₫
  Giá Gốc: 342,500,000₫
  116,450,000₫
  Giá Gốc: 342,500,000₫
  Bộ chuyển nguồn tự động và bằng tay ATS 3P 3200A.Mã sản phẩm: 9523 3320Có 3 vị trí: vị trí I (nguồn 1), vị trí O (off), vị trí II (nguồn 2).Sản xuất bởi hãng Socomec/ Pháp.Cung cấp CO/CQ và tài liệu kỹ thuật ( xem catalogue Socomec ).Tư vấn lắp đặt miễn phí.-------------------------Tủ điện ATS...
  icon Khuyến mại
 • 22,780,000₫
  Giá Gốc: 67,000,000₫
  22,780,000₫
  Giá Gốc: 67,000,000₫
  Bộ chuyển nguồn tự động và bằng tay ATS 3P 400A.Mã sản phẩm: 9523 3040Có 3 vị trí: vị trí I (nguồn 1), vị trí O (off), vị trí II (nguồn 2).Sản xuất bởi hãng Socomec/ Pháp.Cung cấp CO/CQ và tài liệu kỹ thuật ( xem catalogue Socomec ).Tư vấn lắp đặt miễn phí.-------------------------Tủ điện ATS...
  icon Khuyến mại
 • 28,492,000₫
  Giá Gốc: 83,800,000₫
  28,492,000₫
  Giá Gốc: 83,800,000₫
  Bộ chuyển nguồn tự động và bằng tay ATS 3P 630A.Mã sản phẩm: 9523 3063Có 3 vị trí: vị trí I (nguồn 1), vị trí O (off), vị trí II (nguồn 2).Sản xuất bởi hãng Socomec/ Pháp.Cung cấp CO/CQ và tài liệu kỹ thuật( xem catalogue Socomec ).Tư vấn lắp đặt miễn phí.-------------------------Tủ điện ATS 3P...
  icon Khuyến mại
 • 40,205,000₫
  Giá Gốc: 118,250,000₫
  40,205,000₫
  Giá Gốc: 118,250,000₫
  Bộ chuyển nguồn tự động và bằng tay ATS 3P 800A.Mã sản phẩm: 9523 3080Có 3 vị trí: vị trí I (nguồn 1), vị trí O (off), vị trí II (nguồn 2).Sản xuất bởi hãng Socomec/ Pháp.Cung cấp CO/CQ và tài liệu kỹ thuật ( xem catalogue Socomec ).Tư vấn lắp đặt miễn phí.-------------------------Tủ điện ATS...
  icon Khuyến mại
 • 48,042,000₫
  Giá Gốc: 141,300,000₫
  48,042,000₫
  Giá Gốc: 141,300,000₫
  Bộ chuyển nguồn tự động và bằng tay ATS 4P 1000A.Mã sản phẩm: 9523 4100Có 3 vị trí: vị trí I (nguồn 1), vị trí O (off), vị trí II (nguồn 2).Sản xuất bởi hãng Socomec/ Pháp.Cung cấp CO/CQ và tài liệu kỹ thuật ( xem catalogue Socomec ).Tư vấn lắp đặt miễn phí.-------------------------Tủ điện ATS...
  icon Khuyến mại
 • 6,630,000₫
  Giá Gốc: 19,500,000₫
  6,630,000₫
  Giá Gốc: 19,500,000₫
  Bộ chuyển nguồn tự động và bằng tay ATS 4P 100A.Mã sản phẩm: 9503 4010Có 3 vị trí: vị trí I (nguồn 1), vị trí O (off), vị trí II (nguồn 2).Sản xuất bởi hãng Socomec/ Pháp.Cung cấp CO/CQ và tài liệu kỹ thuật ( xem catalogue Socomec ).Tư vấn lắp đặt miễn phí.-------------------------Tủ điện ATS 4P...
  icon Khuyến mại
 • 55,250,000₫
  Giá Gốc: 162,500,000₫
  55,250,000₫
  Giá Gốc: 162,500,000₫
  Bộ chuyển nguồn tự động và bằng tay ATS 4P 1250A.Mã sản phẩm: 9523 4120Có 3 vị trí: vị trí I (nguồn 1), vị trí O (off), vị trí II (nguồn 2).Sản xuất bởi hãng Socomec/ Pháp.Cung cấp CO/CQ và tài liệu kỹ thuật ( xem catalogue Socomec ).Tư vấn lắp đặt miễn phí.-------------------------Tủ điện ATS...
  icon Khuyến mại
 • 7,310,000₫
  Giá Gốc: 21,500,000₫
  7,310,000₫
  Giá Gốc: 21,500,000₫
  Bộ chuyển nguồn tự động và bằng tay ATS 4P 125A.Mã sản phẩm: 9503 4012Có 3 vị trí: vị trí I (nguồn 1), vị trí O (off), vị trí II (nguồn 2).Sản xuất bởi hãng Socomec/ Pháp.Cung cấp CO/CQ và tài liệu kỹ thuật ( xem catalogue Socomec ).Tư vấn lắp đặt miễn phí.-------------------------Tủ điện ATS 4P...
  icon Khuyến mại