DK1: 0927 230 230 - KD2: 0707074000 - Kỹ thuật: 0967079168

Tìm theo

Sắp xếp theo:
 • 48,322,000₫
  Giá Gốc: 130,600,000₫
  48,322,000₫
  Giá Gốc: 130,600,000₫
  Bộ chuyển nguồn tự động và bằng tay ATS 3P 1000A.Mã sản phẩm: 9523 3100Có 3 vị trí: vị trí I (nguồn 1), vị trí O (off), vị trí II (nguồn 2).Sản xuất bởi hãng SocomecCung cấp CO/CQ và tài liệu kỹ thuật ( xem catalogue Socomec ).Tư vấn lắp đặt miễn phí.-------------------------Tủ điện ATS 3P...
  icon Khuyến mại
 • 58,200,000₫
  Giá Gốc: 157,300,000₫
  58,200,000₫
  Giá Gốc: 157,300,000₫
  Bộ chuyển nguồn tự động và bằng tay ATS 3P 1250A.Mã sản phẩm: 9523 3120Có 3 vị trí: vị trí I (nguồn 1), vị trí O (off), vị trí II (nguồn 2).Sản xuất bởi hãng Socomec/ Pháp.Cung cấp CO/CQ và tài liệu kỹ thuật ( xem catalogue Socomec ).Tư vấn lắp đặt miễn phí.-------------------------Tủ điện ATS...
  icon Khuyến mại
 • 72,700,000₫
  Giá Gốc: 196,500,000₫
  72,700,000₫
  Giá Gốc: 196,500,000₫
  Bộ chuyển nguồn tự động và bằng tay ATS 3P 1600A.Mã sản phẩm: 9523 3160Có 3 vị trí: vị trí I (nguồn 1), vị trí O (off), vị trí II (nguồn 2).Sản xuất bởi hãng Socomec/ Pháp.Cung cấp CO/CQ và tài liệu kỹ thuật ( xem catalogue Socomec ).Tư vấn lắp đặt miễn phí.-------------------------Tủ điện ATS...
  icon Khuyến mại
 • 14,700,000₫
  Giá Gốc: 39,750,000₫
  14,700,000₫
  Giá Gốc: 39,750,000₫
  Bộ chuyển nguồn tự động và bằng tay ATS 3P 160A.Mã sản phẩm: 9523 3016Có 3 vị trí: vị trí I (nguồn 1), vị trí O (off), vị trí II (nguồn 2).Sản xuất bởi hãng Socomec/ Pháp.Cung cấp CO/CQ và tài liệu kỹ thuật ( xem catalogue Socomec ).Tư vấn lắp đặt miễn phí.-------------------------Tủ điện ATS...
  icon Khuyến mại
 • 95,000,000₫
  Giá Gốc: 263,250,000₫
  95,000,000₫
  Giá Gốc: 263,250,000₫
  Bộ chuyển nguồn tự động và bằng tay ATS 3P 2000A.Mã sản phẩm: 9523 3200Có 3 vị trí: vị trí I (nguồn 1), vị trí O (off), vị trí II (nguồn 2).Sản xuất bởi hãng Socomec/ Pháp.Cung cấp CO/CQ và tài liệu kỹ thuật ( xem catalogue Socomec ).Tư vấn lắp đặt miễn phí.-------------------------Tủ điện ATS...
  icon Khuyến mại
 • 106,000,000₫
  Giá Gốc: 295,900,000₫
  106,000,000₫
  Giá Gốc: 295,900,000₫
  Bộ chuyển nguồn tự động và bằng tay ATS 3P 2500A.Mã sản phẩm: 9523 3250Có 3 vị trí: vị trí I (nguồn 1), vị trí O (off), vị trí II (nguồn 2).Sản xuất bởi hãng Socomec/ Pháp.Cung cấp CO/CQ và tài liệu kỹ thuật.Tư vấn lắp đặt miễn phí.-------------------------Tủ điện ATS 3P 2500A trọn gói giá...
  icon Khuyến mại
 • 18,570,000₫
  Giá Gốc: 50,200,000₫
  18,570,000₫
  Giá Gốc: 50,200,000₫
  Bộ chuyển nguồn tự động và bằng tay ATS 3P 250A.Mã sản phẩm: 9523 3025Có 3 vị trí: vị trí I (nguồn 1), vị trí O (off), vị trí II (nguồn 2).Sản xuất bởi hãng Socomec/ Pháp.Cung cấp CO/CQ và tài liệu kỹ thuật ( xem catalogue Socomec ).Tư vấn lắp đặt miễn phí.-------------------------Tủ điện ATS...
  icon Khuyến mại
 • 123,000,000₫
  Giá Gốc: 342,500,000₫
  123,000,000₫
  Giá Gốc: 342,500,000₫
  Bộ chuyển nguồn tự động và bằng tay ATS 3P 3200A.Mã sản phẩm: 9523 3320Có 3 vị trí: vị trí I (nguồn 1), vị trí O (off), vị trí II (nguồn 2).Sản xuất bởi hãng Socomec/ Pháp.Cung cấp CO/CQ và tài liệu kỹ thuật ( xem catalogue Socomec ).Tư vấn lắp đặt miễn phí.-------------------------Tủ điện ATS...
  icon Khuyến mại
 • 24,790,000₫
  Giá Gốc: 67,000,000₫
  24,790,000₫
  Giá Gốc: 67,000,000₫
  Bộ chuyển nguồn tự động và bằng tay ATS 3P 400A.Mã sản phẩm: 9523 3040Có 3 vị trí: vị trí I (nguồn 1), vị trí O (off), vị trí II (nguồn 2).Sản xuất bởi hãng Socomec/ Pháp.Cung cấp CO/CQ và tài liệu kỹ thuật ( xem catalogue Socomec ).Tư vấn lắp đặt miễn phí.-------------------------Tủ điện ATS...
  icon Khuyến mại
 • 31,000,000₫
  Giá Gốc: 83,800,000₫
  31,000,000₫
  Giá Gốc: 83,800,000₫
  Bộ chuyển nguồn tự động và bằng tay ATS 3P 630A.Mã sản phẩm: 9523 3063Có 3 vị trí: vị trí I (nguồn 1), vị trí O (off), vị trí II (nguồn 2).Sản xuất bởi hãng Socomec/ Pháp.Cung cấp CO/CQ và tài liệu kỹ thuật( xem catalogue Socomec ).Tư vấn lắp đặt miễn phí.-------------------------Tủ điện ATS 3P...
  icon Khuyến mại
 • 43,750,000₫
  Giá Gốc: 118,250,000₫
  43,750,000₫
  Giá Gốc: 118,250,000₫
  Bộ chuyển nguồn tự động và bằng tay ATS 3P 800A.Mã sản phẩm: 9523 3080Có 3 vị trí: vị trí I (nguồn 1), vị trí O (off), vị trí II (nguồn 2).Sản xuất bởi hãng Socomec/ Pháp.Cung cấp CO/CQ và tài liệu kỹ thuật ( xem catalogue Socomec ).Tư vấn lắp đặt miễn phí.-------------------------Tủ điện ATS...
  icon Khuyến mại
 • 52,000,000₫
  Giá Gốc: 141,300,000₫
  52,000,000₫
  Giá Gốc: 141,300,000₫
  Bộ chuyển nguồn tự động và bằng tay ATS 4P 1000A.Mã sản phẩm: 9523 4100Có 3 vị trí: vị trí I (nguồn 1), vị trí O (off), vị trí II (nguồn 2).Sản xuất bởi hãng Socomec/ Pháp.Cung cấp CO/CQ và tài liệu kỹ thuật ( xem catalogue Socomec ).Tư vấn lắp đặt miễn phí.-------------------------Tủ điện ATS...
  icon Khuyến mại
 • 7,200,000₫
  Giá Gốc: 19,500,000₫
  7,200,000₫
  Giá Gốc: 19,500,000₫
  Bộ chuyển nguồn tự động và bằng tay ATS 4P 100A.Mã sản phẩm: 9503 4010Có 3 vị trí: vị trí I (nguồn 1), vị trí O (off), vị trí II (nguồn 2).Sản xuất bởi hãng Socomec/ Pháp.Cung cấp CO/CQ và tài liệu kỹ thuật ( xem catalogue Socomec ).Tư vấn lắp đặt miễn phí.-------------------------Tủ điện ATS 4P...
  icon Khuyến mại
 • 58,500,000₫
  Giá Gốc: 162,500,000₫
  58,500,000₫
  Giá Gốc: 162,500,000₫
  Bộ chuyển nguồn tự động và bằng tay ATS 4P 1250A.Mã sản phẩm: 9523 4120Có 3 vị trí: vị trí I (nguồn 1), vị trí O (off), vị trí II (nguồn 2).Sản xuất bởi hãng Socomec/ Pháp.Cung cấp CO/CQ và tài liệu kỹ thuật ( xem catalogue Socomec ).Tư vấn lắp đặt miễn phí.-------------------------Tủ điện ATS...
  icon Khuyến mại
 • 7,900,000₫
  Giá Gốc: 21,500,000₫
  7,900,000₫
  Giá Gốc: 21,500,000₫
  Bộ chuyển nguồn tự động và bằng tay ATS 4P 125A.Mã sản phẩm: 9503 4012Có 3 vị trí: vị trí I (nguồn 1), vị trí O (off), vị trí II (nguồn 2).Sản xuất bởi hãng Socomec/ Pháp.Cung cấp CO/CQ và tài liệu kỹ thuật ( xem catalogue Socomec ).Tư vấn lắp đặt miễn phí.-------------------------Tủ điện ATS 4P...
  icon Khuyến mại