DK1: 0927 230 230 - KD2: 0707074000 - Kỹ thuật: 0967079168

Tìm theo

Sắp xếp theo:
 • 4,300,000₫
  Giá Gốc: 11,670,000₫
  4,300,000₫
  Giá Gốc: 11,670,000₫
  Bộ chuyển nguồn bằng tay MTS 4P 125A - SIRCOVERMã sản phẩm: 41AC4013Có 3 vị trí: vị trí I (nguồn 1), vị trí O (off), vị trí II (nguồn 2).Sản xuất bởi hãng Socomec/ Pháp.Cung cấp CO/CQ và tài liệu kỹ thuật ( xem catalogue Socomec ).Tư vấn lắp đặt miễn phí.Tủ điện MTS 4P 125A...
  icon Khuyến mại
 • 5,000,000₫
  Giá Gốc: 13,370,000₫
  5,000,000₫
  Giá Gốc: 13,370,000₫
  Bộ chuyển nguồn bằng tay MTS 4P 160A - SIRCOVERMã sản phẩm: 41AC4016Có 3 vị trí: vị trí I (nguồn 1), vị trí O (off), vị trí II (nguồn 2).Sản xuất bởi hãng Socomec/ Pháp.Cung cấp CO/CQ và tài liệu kỹ thuật ( xem catalogue Socomec ).Tư vấn lắp đặt miễn phí.Tủ điện MTS 4P 160A...
  icon Khuyến mại
 • 7,300,000₫
  Giá Gốc: 19,800,000₫
  7,300,000₫
  Giá Gốc: 19,800,000₫
  Bộ chuyển nguồn bằng tay MTS 4P 250A - SIRCOVERMã sản phẩm: 41AC4025Có 3 vị trí: vị trí I (nguồn 1), vị trí O (off), vị trí II (nguồn 2).Sản xuất bởi hãng Socomec/ Pháp.Cung cấp CO/CQ và tài liệu kỹ thuật ( xem catalogue Socomec ).Tư vấn lắp đặt miễn phí.Giá trên chưa bao gồm...
  icon Khuyến mại
 • 8,100,000₫
  Giá Gốc: 21,900,000₫
  8,100,000₫
  Giá Gốc: 21,900,000₫
  Bộ chuyển nguồn bằng tay MTS 4P 400A - SIRCOVERMã sản phẩm: 41AC4040Có 3 vị trí: vị trí I (nguồn 1), vị trí O (off), vị trí II (nguồn 2).Sản xuất bởi hãng Socomec/ Pháp.Cung cấp CO/CQ và tài liệu kỹ thuật ( xem catalogue Socomec ).Tư vấn lắp đặt miễn phí.Tủ điện MTS 4P 400A...
  icon Khuyến mại
 • 14,500,000₫
  Giá Gốc: 38,750,000₫
  14,500,000₫
  Giá Gốc: 38,750,000₫
  Bộ chuyển nguồn bằng tay MTS 4P 630A - SIRCOVERMã sản phẩm: 41AC4063Có 3 vị trí: vị trí I (nguồn 1), vị trí O (off), vị trí II (nguồn 2).Sản xuất bởi hãng Socomec/ Pháp.Cung cấp CO/CQ và tài liệu kỹ thuật ( xem catalogue Socomec ).Tư vấn lắp đặt miễn phí.Tủ điện MTS 4P 630A...
  icon Khuyến mại
 • 22,300,000₫
  Giá Gốc: 60,450,000₫
  22,300,000₫
  Giá Gốc: 60,450,000₫
  Bộ chuyển nguồn bằng tay MTS 4P 800A - SIRCOVERMã sản phẩm: 41AC4080Có 3 vị trí: vị trí I (nguồn 1), vị trí O (off), vị trí II (nguồn 2).Sản xuất bởi hãng Socomec/ Pháp.Cung cấp CO/CQ và tài liệu kỹ thuật ( xem catalogue Socomec ).Tư vấn lắp đặt miễn phí.Tủ điện MTS 4P 800A...
  icon Khuyến mại
 • 24,000,000₫
  Giá Gốc: 64,600,000₫
  24,000,000₫
  Giá Gốc: 64,600,000₫
  Bộ chuyển nguồn bằng tay MTS 4P 1000A - SIRCOVERMã sản phẩm: 41AC4100Có 3 vị trí: vị trí I (nguồn 1), vị trí O (off), vị trí II (nguồn 2).Sản xuất bởi hãng Socomec/ Pháp.Cung cấp CO/CQ và tài liệu kỹ thuật ( xem catalogue Socomec ).Tư vấn lắp đặt miễn phí.Tủ điện MTS 4P 1000A...
  icon Khuyến mại
 • 30,000,000₫
  Giá Gốc: 82,900,000₫
  30,000,000₫
  Giá Gốc: 82,900,000₫
  Bộ chuyển nguồn bằng tay MTS 4P 1250A - SIRCOVERMã sản phẩm: 41AC4120Có 3 vị trí: vị trí I (nguồn 1), vị trí O (off), vị trí II (nguồn 2).Sản xuất bởi hãng Socomec/ Pháp.Cung cấp CO/CQ và tài liệu kỹ thuật ( xem catalogue Socomec ).Tư vấn lắp đặt miễn phí.Tủ điện MTS 4P 1250A...
  icon Khuyến mại
 • 47,000,000₫
  Giá Gốc: 127,300,000₫
  47,000,000₫
  Giá Gốc: 127,300,000₫
  Bộ chuyển nguồn bằng tay MTS 4P 1600A - SIRCOVERMã sản phẩm: 41AC4160Có 3 vị trí: vị trí I (nguồn 1), vị trí O (off), vị trí II (nguồn 2).Sản xuất bởi hãng  Socomec/ Pháp.Cung cấp CO/CQ và tài liệu kỹ thuật ( xem catalogue Socomec ).Tư vấn lắp đặt miễn phí.Tủ điện MTS 4P 1600A...
  icon Khuyến mại
 • 70,000,000₫
  Giá Gốc: 192,600,000₫
  70,000,000₫
  Giá Gốc: 192,600,000₫
  Bộ chuyển nguồn bằng tay MTS 4P 2000A - SIRCOVERMã sản phẩm: 41AC4200Có 3 vị trí: vị trí I (nguồn 1), vị trí O (off), vị trí II (nguồn 2).Sản xuất bởi hãng Socomec/ Pháp.Cung cấp CO/CQ và tài liệu kỹ thuật ( xem catalogue Socomec ).Tư vấn lắp đặt miễn phí.Tủ điện MTS 4P 2000A...
  icon Khuyến mại
 • 78,000,000₫
  Giá Gốc: 216,150,000₫
  78,000,000₫
  Giá Gốc: 216,150,000₫
  Bộ chuyển nguồn bằng tay MTS 4P 2500A - SIRCOVERMã sản phẩm: 41AC4250Có 3 vị trí: vị trí I (nguồn 1), vị trí O (off), vị trí II (nguồn 2).Sản xuất bởi hãng Socomec/ Pháp.Cung cấp CO/CQ và tài liệu kỹ thuật ( xem catalogue Socomec ).Tư vấn lắp đặt miễn phí.Tủ điện MTS 4P 2500A...
  icon Khuyến mại
 • 91,460,000₫
  Giá Gốc: 269,000,000₫
  91,460,000₫
  Giá Gốc: 269,000,000₫
  Bộ chuyển nguồn bằng tay MTS 4P 3200A - SIRCOVERMã sản phẩm: 41AC4320Có 3 vị trí: vị trí I (nguồn 1), vị trí O (off), vị trí II (nguồn 2).Sản xuất bởi hãng Socomec/ Pháp.Cung cấp CO/CQ và tài liệu kỹ thuật ( xem catalogue Socomec ).Tư vấn lắp đặt miễn phí.Tủ điện MTS 4P 3200A...
  icon Khuyến mại