DK1: 0927 230 230 - KD2: 0707074000 - Kỹ thuật: 0967079168

Tìm theo

Sắp xếp theo:
 • 23,000,000₫
  Giá Gốc: 62,060,000₫
  23,000,000₫
  Giá Gốc: 62,060,000₫
  Bộ chuyển nguồn bằng tay MTS 3P 1000A - SIRCOVERMã sản phẩm: 41AC3100Có 3 vị trí: vị trí I (nguồn 1), vị trí O (off), vị trí II (nguồn 2).Sản xuất bởi hãng Socomec/ Pháp.Cung cấp CO/CQ và tài liệu kỹ thuật ( xem catalogue Socomec ).Tư vấn lắp đặt miễn phí.Tủ điện MTS 3P 1000A...
  icon Khuyến mại
 • 27,000,000₫
  Giá Gốc: 74,700,000₫
  27,000,000₫
  Giá Gốc: 74,700,000₫
  Bộ chuyển nguồn bằng tay MTS 3P 1250A - SIRCOVERMã sản phẩm: 41AC3120Có 3 vị trí: vị trí I (nguồn 1), vị trí O (off), vị trí II (nguồn 2).Sản xuất bởi hãng Socomec/ Pháp.Cung cấp CO/CQ và tài liệu kỹ thuật ( xem catalogue Socomec ).Tư vấn lắp đặt miễn phí.Tủ điện MTS 3P 1250A...
  icon Khuyến mại
 • 3,800,000₫
  Giá Gốc: 10,400,000₫
  3,800,000₫
  Giá Gốc: 10,400,000₫
  Bộ chuyển nguồn bằng tay MTS 3P 125A - SIRCOVERMã sản phẩm: 41AC3013Có 3 vị trí: vị trí I (nguồn 1), vị trí O (off), vị trí II (nguồn 2).Sản xuất bởi hãng Socomec/ Pháp.Cung cấp CO/CQ và tài liệu kỹ thuật ( xem catalogue Socomec ).Tư vấn lắp đặt miễn phí.Tủ điện MTS 3P 125A...
  icon Khuyến mại
 • 40,500,000₫
  Giá Gốc: 112,500,000₫
  40,500,000₫
  Giá Gốc: 112,500,000₫
  Bộ chuyển nguồn bằng tay MTS 3P 1600A - SIRCOVERMã sản phẩm: 41AC3160Có 3 vị trí: vị trí I (nguồn 1), vị trí O (off), vị trí II (nguồn 2).Sản xuất bởi hãng Socomec/ Pháp.Cung cấp CO/CQ và tài liệu kỹ thuật ( xem catalogue Socomec ).Tư vấn lắp đặt miễn phí.Tủ điện MTS 3P 1600A...
  icon Khuyến mại
 • 4,500,000₫
  Giá Gốc: 12,090,000₫
  4,500,000₫
  Giá Gốc: 12,090,000₫
  Bộ chuyển nguồn bằng tay MTS 3P 160A - SIRCOVERMã sản phẩm: 41AC3016Có 3 vị trí: vị trí I (nguồn 1), vị trí O (off), vị trí II (nguồn 2).Sản xuất bởi hãng Socomec/ Pháp.Cung cấp CO/CQ và tài liệu kỹ thuật ( xem catalogue Socomec ).Tư vấn lắp đặt miễn phí.Giá trên chưa bao gồm...
  icon Khuyến mại
 • 62,000,000₫
  Giá Gốc: 171,200,000₫
  62,000,000₫
  Giá Gốc: 171,200,000₫
  Bộ chuyển nguồn bằng tay MTS 3P 2000A - SIRCOVERMã sản phẩm: 41AC3200Có 3 vị trí: vị trí I (nguồn 1), vị trí O (off), vị trí II (nguồn 2).Sản xuất bởi hãng Socomec/ Pháp.Cung cấp CO/CQ và tài liệu kỹ thuật ( xem catalogue Socomec ).Tư vấn lắp đặt miễn phí.Tủ điện MTS 3P 2000A...
  icon Khuyến mại
 • 5,700,000₫
  Giá Gốc: 15,500,000₫
  5,700,000₫
  Giá Gốc: 15,500,000₫
  Bộ chuyển nguồn bằng tay MTS 3P 200A - SIRCOVERMã sản phẩm: 41AC3020Có 3 vị trí: vị trí I (nguồn 1), vị trí O (off), vị trí II (nguồn 2).Sản xuất bởi hãng Socomec/ Pháp.Cung cấp CO/CQ và tài liệu kỹ thuật ( xem catalogue Socomec ).Tư vấn lắp đặt miễn phí.Tham khảo thêm các sản...
  icon Khuyến mại
 • 70,000,000₫
  Giá Gốc: 194,200,000₫
  70,000,000₫
  Giá Gốc: 194,200,000₫
  Bộ chuyển nguồn bằng tay MTS 3P 2500A - SIRCOVERMã sản phẩm: 41AC3250Có 3 vị trí: vị trí I (nguồn 1), vị trí O (off), vị trí II (nguồn 2).Sản xuất bởi hãng Socomec/ Pháp.Cung cấp CO/CQ và tài liệu kỹ thuật ( xem catalogue Socomec ).Tư vấn lắp đặt miễn phí.Tủ điện MTS 3P 2500A...
  icon Khuyến mại
 • 6,000,000₫
  Giá Gốc: 16,200,000₫
  6,000,000₫
  Giá Gốc: 16,200,000₫
  Bộ chuyển nguồn bằng tay MTS 3P 250A - SIRCOVERMã sản phẩm: 41AC3025Có 3 vị trí: vị trí I (nguồn 1), vị trí O (off), vị trí II (nguồn 2).Sản xuất bởi hãng Socomec/ Pháp.Cung cấp CO/CQ và tài liệu kỹ thuật ( xem catalogue Socomec ).Tư vấn lắp đặt miễn phí.Tủ điện MTS 3P 250A...
  icon Khuyến mại
 • 75,000,000₫
  Giá Gốc: 210,600,000₫
  75,000,000₫
  Giá Gốc: 210,600,000₫
  Bộ chuyển nguồn bằng tay MTS 3P 3200A - SIRCOVERMã sản phẩm: 41AC3320Có 3 vị trí: vị trí I (nguồn 1), vị trí O (off), vị trí II (nguồn 2).Sản xuất bởi hãng Socomec/ Pháp.Cung cấp CO/CQ và tài liệu kỹ thuật ( xem catalogue Socomec ).Tư vấn lắp đặt miễn phí.Tủ điện MTS 3P 3200A...
  icon Khuyến mại
 • 6,700,000₫
  Giá Gốc: 18,200,000₫
  6,700,000₫
  Giá Gốc: 18,200,000₫
  Bộ chuyển nguồn bằng tay MTS 3P 400A - SIRCOVERMã sản phẩm: 41AC3040Có 3 vị trí: vị trí I (nguồn 1), vị trí O (off), vị trí II (nguồn 2).Sản xuất bởi hãng Socomec/ Pháp.Cung cấp CO/CQ và tài liệu kỹ thuật ( xem catalogue Socomec ).Tư vấn lắp đặt miễn phí.Tủ điện MTS 3P 400A...
  icon Khuyến mại
 • 12,000,000₫
  Giá Gốc: 32,500,000₫
  12,000,000₫
  Giá Gốc: 32,500,000₫
  Bộ chuyển nguồn bằng tay MTS 3P 630A - SIRCOVERMã sản phẩm: 41AC3063Có 3 vị trí: vị trí I (nguồn 1), vị trí O (off), vị trí II (nguồn 2).Sản xuất bởi hãng Socomec/ Pháp.Cung cấp CO/CQ và tài liệu kỹ thuật ( xem catalogue Socomec ).Tư vấn lắp đặt miễn phí.Tủ điện MTS 3P 630A...
  icon Khuyến mại
 • 20,500,000₫
  Giá Gốc: 55,050,000₫
  20,500,000₫
  Giá Gốc: 55,050,000₫
  Bộ chuyển nguồn bằng tay MTS 3P 800A - SIRCOVERMã sản phẩm: 41AC3080Có 3 vị trí: vị trí I (nguồn 1), vị trí O (off), vị trí II (nguồn 2).Sản xuất bởi hãng Socomec/ Pháp.Cung cấp CO/CQ và tài liệu kỹ thuật ( xem catalogue Socomec ).Tư vấn lắp đặt miễn phí.-------------------------Tủ điện MTS 3P 800A...
  icon Khuyến mại
 • 24,000,000₫
  Giá Gốc: 64,600,000₫
  24,000,000₫
  Giá Gốc: 64,600,000₫
  Bộ chuyển nguồn bằng tay MTS 4P 1000A - SIRCOVERMã sản phẩm: 41AC4100Có 3 vị trí: vị trí I (nguồn 1), vị trí O (off), vị trí II (nguồn 2).Sản xuất bởi hãng Socomec/ Pháp.Cung cấp CO/CQ và tài liệu kỹ thuật ( xem catalogue Socomec ).Tư vấn lắp đặt miễn phí.Tủ điện MTS 4P 1000A...
  icon Khuyến mại
 • 30,000,000₫
  Giá Gốc: 82,900,000₫
  30,000,000₫
  Giá Gốc: 82,900,000₫
  Bộ chuyển nguồn bằng tay MTS 4P 1250A - SIRCOVERMã sản phẩm: 41AC4120Có 3 vị trí: vị trí I (nguồn 1), vị trí O (off), vị trí II (nguồn 2).Sản xuất bởi hãng Socomec/ Pháp.Cung cấp CO/CQ và tài liệu kỹ thuật ( xem catalogue Socomec ).Tư vấn lắp đặt miễn phí.Tủ điện MTS 4P 1250A...
  icon Khuyến mại